Вторник, 11.08.2020
ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
                       УКРАИНСКОГО СЕЛА
 
Меню сайта
Категории каталога
Мои статьи [108]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 146
Главная » Статьи » Мои статьи

ПРОГРАМА ПАРТІЇ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА”
ПРОГРАМА ПАРТІЇ “ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА”
 

Лиш тільки той достойний є життя та волі,
хто кожний день  іде за них на бій.
І.В. Гьотте

В нинішній час українське село знаходиться в системній кризі:
1. загальне безробіття;
2. відсутність пільгового кредитування;
3. недоступність кредитів;
4. відсутність паритету цін на сільськогосподарську і промислову продукцію;
5. відсутність сталого ринку збуту продукції сільського господарства;
6. труднощі з юридичним оформленням земельних часток (паїв) селянами;
7. повний розвал соціальної сфери;
8. відсутність медичного забезпечення;
9. вимирання сільського населення;
10.  відсутність стабільного розвитку переробної промисловості;
11.  розвал машинобудування для сільського господарства і його цінова політика;
В нинішній час ні одна політична сила в Україні не відстоює українське селянство. Ось, що і побудило організаційний комітет винести питання про створення партії “Відродження українського села”.
Селянство головна сила державотворення, яка в усі часі становлення української нації (доби Київської Русі, Запорізької Січі, козацько-селянського повстання Павлюка-Бута, Хмельниччини, Коліївщини) творила історію України, а село, з незапам’ятних часів, було послідовним обранцем Землі та Нації.
Гордість за славне історичне минуле і відповідальність перед майбутніми поколіннями сповнюють творчими силами і рішучістю всіх, хто прагне гідного життя, на своїй рідній землі – Україні у ХХІ столітті.
Український народ споконвіку сповідував ідеали добра, справедливості, рівності, свободи і демократії. В час випробувань та історичного прориву світ побачив істинну сутність великого Українського селянства – відданість принципам верховенства права, демократичним нормам і цінностям, національну, релігійну і мовну толерантність, свободу та національну гідність.
Партія „Відродження українського села” усвідомлюючи свою відповідальність перед обличчям реальної загрози нації у царині економічного та культурного життя села, втратою багатовікових духовних орієнтирів, руйнацію довкілля і розкрадання таких національних багатств як земля та її надра, корисні копалини має на меті такі цілі:
- відродити політичну вагу селянства і піднести її до загальнонаціонального рівня державотворення із залученням до участі у всіх без винятку сферах громадсько-політичної діяльності;
- здійснювати постійний і всебічний аналіз та контроль стану розвитку українського села та координацію взаємодії органів виконавчої влади і громадських організацій у сфері відродження історико-культурних та господарських традицій українського селянства;
- забезпечити лобіювання інтересів сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, фермерів та інших підприємств різної форми власності з виділенням необхідних цільових кредитів шляхом внесення законодавчих ініціатив, а також усіма можливими способами, що не суперечать законодавству та Конституції України.
- сприяти охороні пам’яток історії та культури, природній та науково-дослідницькій роботі, організації та проведенню фестивалів народної творчості, спортивних змагань з метою патріотичного виховання молоді і відновлення національної справедливості у сфері відродження духовних традицій українського народу;
- делегування своїх представників на всі рівні органів законодавчої та виконавчої влади з метою реалізації вищезгаданих завдань.
Стаючи на захист інтересів селянства Партія “Відродження українського села” пропонує співвітчизникам таку стратегію відродження країни, яка ґрунтується на кращих світових зразках у їх поєднанні з вітчизняними традиціями.
Партія “Відродження українського села” реалізує свою програму шляхом участі у формуванні політики держави через своїх представників у всіх рівнях рад і представницьких органів влади всіх рівнів та реалізації масштабних суспільних проектів як за участю у владі так і поза нею.
Партія Відродження села відповідає на виклики часу і проголошує пріоритетом утвердження на українській землі таких фундаментальних цінностей і завдань:
1. свободи людини, яка одночасно є правом і відповідальністю перед власною совістю та суспільством;
2. рівності кожного щодо досягнення власного добробуту та суспільного благополуччя;
3. всебічний розвиток особистості на основі єдиних для всіх можливостей і перспектив;
4. гарантованість прав і свобод людини;
5. здоров’я сільського населення та його соціальна захищеність;
6. відкрита й ефективна система соціального управління, усунення соціальної диференціації між сільським та міським населенням;
7. всебічне сприяння формуванню „середнього класу” на селі;
8. підтримка історико-культурної та географічної самобутності всіх сільських регіонів України, збереження їх символів і традицій;
9. Партія Відродження села ставить перед собою мету – політично, ідеологічно і організаційно повернутись до лона східнослов’янської цивілізації;
10. Стратегічним завданням є входження до Єдиного економічного простору, утвердження високих соціальних стандартів життя суспільства і кожного громадянина України.

Шляхами досягнення цілей і завдань партія “Відродження українського  села” відзначає:
1. Українська земля – українському господарю.
2. Забезпечення вільного доступу до землі дбайливому господарю, у руках якого вона стане справжню годувальницею українського народу – заборону продажу землі, встановлення реальної вартості землі, її чіткого обліку та державного реєстру згідно з існуючими формами власності: державною, комунальною, приватною.
3. Розвиток аграрно-промислового комплексу, державних дотацій, створення великих колективних господарств і фермерських асоціацій, новітніх агротехнологій, паритетних цін, плати за земельні паї не нижче 5 % реальної вартості землі.
4. Створення нової системи бюджетно-фінансової, кредитної, технічної та цінової політики для сільських товаровиробників, забезпечення державної підтримки шляхом страхування ризиків суб’єктів господарювання на землі.
5. Відновлення галузі сільськогосподарського машинобудування та запровадження нових форм забезпечення села сучасною технікою.
6. Стимулювання бережливого ставлення до землі та встановлення відповідальності за результати господарювання, у тому числі заподіяння шкоди довкіллю.
7. Впровадження інноваційних технологій у сільському господарстві з метою підвищення родючості земель, охорони та збереження їх раціонального використання.
8. Залучення молоді до роботи у сільському господарстві шляхом відновлення інфраструктури на селі, створення високоприбуткових агропромислових господарств, розвитку сфери цільового кредитування та державної підтримки ініціативних сільських підприємців.
9. Сприяння створенню державою умов для конкурентноздатності вітчизняного товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках засобами дотацій, митної та податкової політики відповідно до принципів аграрної політики.
10.  В основі своєї діяльності необхідно дбати про кадровий потенціал села, відновити систему навчальних закладів для цільового навчання спеціалістів для села, забезпечити льотними стипендіями і правом першого робочого місця.
Вважати одним із основних завдань забезпечення пріоритетності соціального розвитку сіл, сільських регіонів, належний рівень фінансування сільських шкіл, медичних та культурних закладів, розвиток побутового і торговельного обслуговування, будівництво сільських доріг, газифікацію та водопостачання населених пунктів, забезпечення робочими місцями сільського населення та забезпечення житлом спеціалістів.
Рівень побутового обслуговування українського селянства має наближатись до європейських стандартів.
Екологічна складова діяльності, передусім, екологічні принципи господарювання, є пріоритетними для Партія Відродження українського села.

Програма – мінімум партії “Відродження українського села”, як програма дій на сучасному етапі.
1. Неприпустимість продажу землі. Природні ресурси й земля є загально народною власністю, основою суверенітету країни.
2. Підвищення рівня зайнятості сільського населення в результаті прискореного розвитку великих сільськогосподарських підприємств і сільськогосподарського машинобудування, розвиток переробних підприємств.
3. Підтримка малозабезпечених сімей шляхом надання адресної матеріальної допомоги, пільгове забезпечення житлом, а в перспективі – подолання малозабезпеченості населення завдяки зростанню економіки та впровадженню ефективних технологій.
4. Розвиток пільгового сільського житлового будівництва для молодих сімей, заохочення молодіжних ініціатив.
5. Вища сільськогосподарська освіта має бути доступною для кожного. Можливості отримати вищу освіту мають підтримуватись системою пільгового цільового кредитування молоді.
6. Турбота про інвалідів, ветеранів, людей похилого віку повинна мати державну підтримку і державну програму.
7. Охорона здоров’я сільського населення є державним пріоритетом. Актуальним є впровадження ефективної системи медичного забезпечення.
8. Забезпечення гідного місця в суспільстві сільської жінки як матері, берегині сім’ї. Різнобічна допомога одиноким матерям, багатодітним сім’ям – державна підтримка.

Культура і самобутність села – формує гармонійну культуру нації.
1. Самобутність українського села ґрунтується на її багатовікових традиціях, звичаях, обрядах, успадкованих від предків. Упродовж століть українці демонстрували світу свою миролюбність, прагнення до власної державності, де кожен має можливість духовно розвиватися, творити на благо Батьківщини. Культура завжди була системним стрижнем, навколо якого формувався і духовно зростав сам народ.
2. Будучи в центрі Європи, Україна демонструє відданість східнослов’янським цінностям, які всіма барвами мають розквітнути на українській землі.
3. Партія Відродження українського села наголошує на необхідності подальшого розвитку і збагачення вітчизняної культури села як основи нації, держави.
4. Українська нація вирізнятиметься з-поміж не тільки розвитком економіки, високорозвинутим сільським господарством, а й самобутнім духовним обличчям, високою моральністю та відповідальністю за збереження гуманістичних цінностей людства у ХХІ столітті.

Партія “Відродження українського села” переконана – українська зовнішня політика має відповідати таким пріоритетам:
1. Рівноправ’я всіх народів є необхідною передумовою миру і стабільності у світі. Агресія та силове розв’язування конфліктів неприйнятні у міжнародних відносинах. Україна поважає національний суверенітет і незалежність кожної держави.
2. Росія – історичний сусід і економічний партнер. Взаємовигідне партнерство України та Росії як двох суверенних демократичних країн є важливим чинником європейської безпеки і стабільності, гарантом незворотності демократичних перетворень на пострадянському просторі.
3. Перспективним напрямком нашої зовнішньої політики є плідна співпраця українського села з розвиненими країнами – Азіатсько-тихоокеанського регіону, вивчення та залучення їхнього досвіду для реалізації економічного прориву сільського господарства України.

Виходячи з цього партія “Відродження українського села” стверджує:
1. В Україні повинно бути потужне, державою регульоване, сільське господарство.
2. Ріст обсягів виробництва повинен бути забезпечений за рахунок створення гарантованого, як внутрішнього, так і зовнішнього ринку збуту продукції за рахунок нових високих технологій.
3. Потрібне відродження колективних форм господарювання, фермерських асоціацій.
4. Необхідна державна підтримка сільгоспвиробника – через пільгові кредити.
5. Обов’язковим повинен паритет цін на промислову і сільськогосподарську продукцію.
6. Держава повинна стимулювання впровадження нових технологій.
7. Необхідно здійснити банківську реформу – забезпечити зниження відсотків за кредит і можливість довгострокового кредитування сільгоспвиробника.
8. Потрібно ввести регульовані, фіксовані ціни на основну номенклатуру продукції (насамперед енергоносіїв); впровадження програм енергозбереження дозволить змінити структуру собівартості виробленої продукції і без росту цін на кінцеву продукцію перейти до „моделі дорогої робочої сили”, встановити рівень мінімальної заробітної плати на 25 % вище прожиткового мінімуму.
Священний обов’язок нашої держави – дбати про українську землю та народ, що її населяє.

Категория: Мои статьи | Добавил: ukrselomen (03.12.2008)
Просмотров: 3955 | Рейтинг: 5.0/4 |
Всего комментариев: 0
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz